De forskellige lav (laug) og udvalg
Borgerforeningen består af en række forskellige laug og udvalg.
Disse står for praktiske opgaver, arrangementer, PR arbejde og meget mere.
Du finder en liste her under, med information omkring tovholder og funktion.

Bemærk! 
Fastelavn har endnu  ikke nogen tovholder!
Det betyder, at dette udvalg og arrangement pt. ikke afholdes.

Hvis du kunne tænke dig at stå for at holde en skøn fastelavnsfest for alle byens børn, så meld dig som tovholder allerede NU (evt. sammen med flere)!

Kontakt Borgerforeningens bestyrelse på telefon 30 30 33 22.

Såfremt man ønsker, at oprette et udvalg eller lav under Borgerforeningen, kontakter man foreningens bestyrelse og fremlægger ideen bag dette. Melder man et ønske ind, står man også som tovholder for dette lav eller udvalg.
Alle laug og udvalg skal godkendes af bestyrelsen, før disse kan ligges under foreningens vinger.
Fordelen ved at ligge den under borgerforeningen, er adgangen til foreningens medlemmer via e-mail mm, samt muligheder for information og evt. tilmelding (med eller uden betaling) på vores hjemmeside.

Anlægslaug
Tovholder: Kim Mathiassen - telefon: 22135416
Øvrige medlemmer: Torben Mathiassen, Jørn Tirsvad.

Udvalget står for vedligeholdelse af anlægget.
Maskiner mm. står Kim og Torben for.

Der vil under tiden, blive behov for frivillige til evt. en forårs- eller efterårs havedag. (Anlægsdag)
Juletræslaug og Juletræsoptoget
Tovholder: Anders Boll - telefon 2179 2566
Øvrige medlemmer: Hans Bruhn Hansen, Henrik Andersen, m.fl. 

Dette lav står for planlægning og opsætning af Juletræet på stationspladsen i byen.
Juletræet står som regel flot til skue, med lys og højt op.

Der er forskellige sponsorer, som hvert år sikre, at vi i byen kan nyde synet af et flot juletræ og sammen fejre julen sammen.
 
Hvert år, i forbindelse med tænding af byens store flotte juletræ, plejer Hovedgård Skoleorkester og Spejderne at lave et optog med musik og fakler gennem byen. Turen går som regel forbi plejehjemmet, som har stor glæde af et par musiknumre foran plejecentret.

Det hele afsluttes normalt med musik, taler, tænding af juletræet, godteposer til børnene og gløgg og kager til de voksne. 
PR Udvalg
Tovholder: Ulla Nielsen og Jørn Tirsvad - telefon: 27287638
Udvalget står for synliggørelse af Hovedgård Borgerforening.

Det er vigtigt, at byens borgere, både allerede herboende og ny tilflyttere, ved hvad arbejde der udføres under foreningens navn og at man bør støtte dette arbejde, ved at betale et husstands kontingent.
 
Sankt Hans Udvalg
Tovholder: Jørn Tirsvad - telefon: 27287638
Udvalget står for arrangementet til Sankt Hans i Anlægget.
Hovedgård Spejderne støtter hvert år op om arrangementet, med en bod hvor de sælger lidt vådt til ganen.
 
Voksne og børn mødes i anlægget, hvor der bages snobrød, hygges om bålet, synger og ser heksen flyve.
 
Vi har de seneste år haft en tidlig båltændning af et mindre bål for de mindste af byens borgere :)
Flaglaug
Tovholder: Henrik Løvenholdt - telefon: 28975749
Dette lav står for flagning i byen under diverse begivenheder, runde fødselsdage, mærkedage mm.

Har man et ønske om at der flages på specielle dage, kan man kontakte Henrik og fremsætte ønske her om.
Flagning kan ske både via vores flagstang på stationspladsen og/eller ved flagning på byens flagalle, som går gennem dele af Vestergade og Horsensvej.
Byfestudvalget
Bestyrelsen deltager dertil også i arbejdet omkring Byfesten, som afholdes hvert år omkring slutningen af maj - starten af juni.

Dette sker gennem Ungdomsstøtteforeningen, hvori byfestens øvrige foreninger også deltager.
Ud over Hovedgård Borgerforening, er de øvrige medlemmer pt. Hovedgård Skoleorkester, Hovedgård Idrætsforening.
Det er repræsentanter for hver af disse foreninger, der sidder i Byfest udvalget.
Fastelavnsudvalg (Pt ikke aktiv)
Borgerforeningen har hvert år i mange år, afholdt Fastelavn i Hovedgård Hallen.
Fremover skal arbejdet omkring planlægningen heraf, varetages af nye kræfter, som et udvalg under Borgerforeningen.

Dertil søges der pt. om frivillige tovholdere og hjælpere.
Er du interesseret i denne opgave, så kontakt bestyrelsen - telefon 30 30 33 22

Såfremt der ikke melder sig tovholdere til opgaven, afholdes der ikke Fastelavn.