Bestyrelsesformand
Åse Madsen
Præsentation
27644072
Medlem siden 2021.
Repræsentant i byfestudvalget. 
Se hele beskrivelsen
Næstformand
Jørn Jensen Tirsvad
Præsentation
27287638
Medlem siden foråret 2019.
Jørn deltager aktivt i foreningens PR-Udvalg og er tovholder for Anlægslauget.
Se hele beskrivelsen
Kasserer
Sarah simone Rosendal
Præsentation
51282220
Medlem af bestyrelsen siden 2021.
Sidder som Kasserer og ansvarlig for udlejning i foreningen. 
Se hele beskrivelsen
Bestyrelsesmedlem
Ann Josephsen
Præsentation
Se hele beskrivelsen
Michael Madsen
Præsentation
Kontakt: 29 10 29 25
Medlem siden foråret 2019
Se hele beskrivelsen
Webansvarlig
Dan Evald Lindhøj Hansen
Præsentation
30303322
Kontakt: 3030 3322
Kontaktes hvis problemer med:
  • Medlemskab, herunder indmelding
  • Hjemmesiden generelt, herunder indhold
Er ikke et aktivt medlem af bestyrelsen, men varetager opgaven med hjemmesiden, mail og medlemshåndtering.
Se hele beskrivelsen