- Bliv medlem -
Så er der åbnet for betaling af 2018 kontingentet.
 
Vi har hårdt brug for medlemmer, såfremt Borgerforeningen skal bestå og flere arrangementer, begivenheder og tiltag komme til.
Der betales for 2018 med denne tilmelding, og næste gang der trækkes for medlemskabet er 1. maj 2019.
 
BEMÆRK!
Vi kan pt. ikke tage MasterCard.
Kontakt os såfremt du ikke kan benytte Dankort som betalingsmiddel.

Kontakt på telefon/sms: 3030 3322
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hovedgår Borgerforening
 

- Juletræet i avisen -
Juletræet 2018 i Horsens Folkeblad.
Bestyrelsen giver forklaring på hvorfor træet ser sådan ud i år.

Bestyrelsen forklarer sig yderligere.

Hvad artiklen ikke nævner, er at med et juletræ i den normale størrelse på mellem 8 og 10 meter, samt annoncering, slikposer, takkegaver og juletræ til hallen - så løber udgifterne samlet set over kr. 10.000,- og det kun så længe vores venlige sponsorer John A. Laursen og Sølund Huse fortsat sponsorer lift til opsætning, samt transport af træet.

Samtidig skal der også bruges penge til de øvrige arrangementer gennem året, af hvilke bestyrelsen gerne ville lave flere, så vi rammer flere målgrupper i byen.

Og mange ved ikke, at foreningen også skal have forsikringer til frivillige, betale diverse afgifter for anlægget ved vandtårnet, som byens borgerforening ejer, betale for vedligehold af flagalle, vedligeholde legepladsen i Anlægget med årlige inspektioner og udbedringer (Ja - udbedringer er på vej i år også)

Det er ikke gratis at holde gang i vores fælles forening - men hvis det skal bestå og vi gerne vil kunne lidt mere, så kræver det flere medlemmer der vil betale husstandskontingent eller virksomhedskontingent.

Vi i bestyrelsen kan kun opfordre til, at byens borgere melder sig ind - det gør man under "Bliv medlem" i menuen på siden - og samtidig prikker til naboen, så de også bliver medlem.

Sammen kan vi få en styrket by, med skønne arrangementer - og til næste år, endnu engang et stor og flot juletræ på stationspladsen.