- Indkaldelse til generalforsamling -
SKAL HOVEDGÅRD HAVE EN BORGERFORENING?
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 4. APRIL KL. 19.00 I HOVEDGÅRD HALLEN
Dagsorden længere nede
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.
Dette års generalforsamling kommer til at handle om foreningens fremtid eller som overskriften indbyder til - en debat om, hvorvidt vi skal have en borgerforening i Hovedgård.

Kom og deltag i debatten og vis hvis du stadig ønsker at vi skal have en forening.

Vi har brug for debatten - vi har brug for ideer, tanker og selvfølgelig nye kræfter til bestyrelsen og evt. kommende udvalg.
 
At møde op betyder ikke at du skal være i bestyrelsen!

Men det viser støtten og måske kan debatten være en gnist til at du måske kommer på en god ide, som foreningen kan bruge fremadrettet.

Og vi har brug for ideer! 

Vi skal finde ud af, hvordan vi driver foreningen, hvad den skal for byen, hvordan vi sikre frivillige til evt. udvalg, hvordan vi sikre medlemmer i foreningen.
 
 
Håber at se mange til generalforsamlingen :-)
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hovedgår Borgerforening
 
 
DAGSORDEN GENERALFORSAMLINGEN 2019
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab forelæggelse til godkendelse
 4. Skal Hovedgård have en borgerforening (Debat)
  1. Forslag til vedtægtsændring - $13 - Ordlyden om antal medlemmer ændres fra "Bestyrelsen består af 5 medlemmer" til "Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer".
   Bestyrelsen foreslår dermed, at flere kan tiltræde bestyrelsen - nuværende bestyrelse ser gerne 7 eller 9 medlemmer, hvormed opgaverne kan fordeles og arbejdsbyrden dermed gøres mindre for det enkelte medlem.
  2. Frivillige til følgende udvalg - Hvordan?:
   1. Fastelavns udvalget
   2. Sankt Hans udvalget
   3. By- og Anlægesudvalget
   4. Juletræs optogs udvalg
   5. Red Barnets juletræsfest (Udvalg)
   6. Juletræs laug
   7. Flagalles laug
   8. Senior udvalg
   9. Børne- og Unge udvalg
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3+ nye medlemmer, 2 suppleanter)
  Følgende er på valg og ønsker ikke genvalg (Kirsten, Trine, Kim)
 6. Valg af 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant
 7. Fastsættelse af kontingent for 2019
  Bestyrelsen foreslår nuværende niveau på kr. 175,- pr. husstand
 8. Yderligere forslag fra bestyrelsen
 9. Indkomne forslag
  Skal være bestyrelsen i hænde senest den 27. marts 2019
  Skriv en mail til hbf@hovedgård-bf.dk eller ring på 3030 3322
 

- Vigtig info vedr. den nye multihal -
Vi har brug for din hjælp som indsamler til den nye multihal i Hovedgård.
Vi har i mange år gået og ønsket os en multihal i Hovedgård. For vi har brug for den ekstra plads til idræt, kultur og sociale aktiviteter samt til at danne ramme om fællesskabet i Hovedgård og omegn. Nu har vi med bevillingen på 12 mio. kr. fra Horsens Kommune fået mulighed for at bygge en multihal. Men midlerne fra kommunen er ikke helt nok til at matche borgernes og foreningernes ønsker og behov,
som blandt andet kom frem i borgerundersøgelsen fra 2015.
 
Frivillige fra bestyrelsen i Hovedgård Hallen samt øvrige foreninger i Hovedgård og omegn har i flere år arbejdet på at realisere ønsket om en multihal, der kan fungere som byens nye samlingssted.
 
Nu bliver multihallen en realitet. Byggeriet starter april/maj 2019. Men vi skal have skaffet de sidste penge, for at projektet når helt i mål. 
 
I Hovedgård Borgerforening bakker vi selvfølgelig op om den nye multihal. Derfor har vi også sagt ja til at hjælpe med at finde 15 indsamlere, der sammen med de øvrige indsamlere skal samle ind ved den kommende husstandsindsamling. 
 
Derfor har vi brug for DIN HJÆLP. For vi skal i fællesskab med de øvrige frivillige ud og skaffe ca. 3 mio. kr. 
 
Vi vil lave en lokal indsamling hos private, foreninger og hos lokale virksomheder, og vi vil fundraise hos fonde. Vi har brug for din hjælp til at gennemføre den lokale indsamling hos private i Hovedgård, Kattrup, Grumstrup, Ørridslev, Åes og Tvingstrup.
 
Vi håber, du vil bruge 3-4 timer på at skaffe den lokale opbakning ved at samle ind i den gade eller det bysamfund, du bor i – dvs. stemme dørklokker hos 20 – 30 husstande og opfordre dem til at donere penge til vores hal-projekt.
Mere er det faktisk ikke, vi beder om. Indsamlingen sættes i gang d. 3. februar og løber til 3. marts. 
 
VIGTIG INFO!

For at du kan være optimalt klædt på, når du skal rundt og stemme dørklokker, beder vi dig komme til et af disse informationsmøder i cafeteriet i Hovedgård Hallen:

søndag 3. februar kl. 10-11
mandag 4. februar kl. 19.30-20.30
tirsdag 5. februar kl. 19.30-20.30

Her vil de frivillige bag multihalprojektet orienterer mere om byggeplanerne, om indsamlingen og fordele ruter og udlevere det materiale, I skal bruge.

Inden møderne beder vi dig senest d. 25. januar skrive en mail til hbf@hovedgaard-bf.dk
Skriv hvilken gade / bysamfund, du gerne vil samle ind i og hvilken dag, du kan deltage i infomødet.

Noter også dit telefonnummer, så vi kan komme i kontakt med dig.
 
(Mindreårige er velkomne til at deltage i indsamlingen ifølge med en voksen)
 
 
På forhånd tak :-)
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hovedgår Borgerforening
 
 
Det omfatter projektet:
Det nye kultur- og idrætscenter rummer den nuværende Hovedgård Hallen og en tilbygning med fleksible lokaler til mange formål. De centrale lokaler i tilbygningen er:
 • Lille multisal som skal fungere som kultur- og festlokale fx til foredrag, filmklub, brætspil samt til mindre bevægelsesaktiviteter som yoga, gymnastik og folkedans.
 • Forsamlingshuskøkken i tilknytning til den lille multisal, så der kan afholdessociale og kulturelle arrangementer fx fællesspisning.
 • Cafe- og loungeområde som ramme for socialt samvær og fællesskab for borgerne før og efter fritidsaktiviteter.
 • Stor multisal med plads til kortbanehåndbold og andre idrætter samt rumme større kulturelle og sociale arrangementer fx juletræsfest og koncerter af blandt andet byens musikforeninger.
 • Fitnesslokaler, så fitnessaktiviteterne kan spille sammen med byens øvrige kultur- og fritidstilbud.
Med den nye multihal får vi et kultur- og idrætscenter, som bliver hele byens samlingssted. Et center, som samler foreningslivet under samme tag, og hvor byens nye og gamle borgere, børn, unge og ældre kan mødes på kryds og tværs og knytte bånd. Et center, hvor man som familie i en travl hverdag kan mødes og være i aktivitet på samme tid. Og endelig et center, som kan danne rammen om sociale og kulturelle
arrangementer - og nogle rigtigt gode fester.
 
Vi glæder os!!!
 

- Bliv medlem -
Så er der åbnet for betaling af 2018 kontingentet.
 
Vi har hårdt brug for medlemmer, såfremt Borgerforeningen skal bestå og flere arrangementer, begivenheder og tiltag komme til.
Der betales for 2018 med denne tilmelding, og næste gang der trækkes for medlemskabet er 1. maj 2019.
 
BEMÆRK!
Vi kan pt. ikke tage MasterCard.
Kontakt os såfremt du ikke kan benytte Dankort som betalingsmiddel.

Kontakt på telefon/sms: 3030 3322
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hovedgår Borgerforening
 

- Juletræet i avisen -
Juletræet 2018 i Horsens Folkeblad.
Bestyrelsen giver forklaring på hvorfor træet ser sådan ud i år.

Bestyrelsen forklarer sig yderligere.

Hvad artiklen ikke nævner, er at med et juletræ i den normale størrelse på mellem 8 og 10 meter, samt annoncering, slikposer, takkegaver og juletræ til hallen - så løber udgifterne samlet set over kr. 10.000,- og det kun så længe vores venlige sponsorer John A. Laursen og Sølund Huse fortsat sponsorer lift til opsætning, samt transport af træet.

Samtidig skal der også bruges penge til de øvrige arrangementer gennem året, af hvilke bestyrelsen gerne ville lave flere, så vi rammer flere målgrupper i byen.

Og mange ved ikke, at foreningen også skal have forsikringer til frivillige, betale diverse afgifter for anlægget ved vandtårnet, som byens borgerforening ejer, betale for vedligehold af flagalle, vedligeholde legepladsen i Anlægget med årlige inspektioner og udbedringer (Ja - udbedringer er på vej i år også)

Det er ikke gratis at holde gang i vores fælles forening - men hvis det skal bestå og vi gerne vil kunne lidt mere, så kræver det flere medlemmer der vil betale husstandskontingent eller virksomhedskontingent.

Vi i bestyrelsen kan kun opfordre til, at byens borgere melder sig ind - det gør man under "Bliv medlem" i menuen på siden - og samtidig prikker til naboen, så de også bliver medlem.

Sammen kan vi få en styrket by, med skønne arrangementer - og til næste år, endnu engang et stor og flot juletræ på stationspladsen.