Generalforsamling 2019
Tidspunkt
04.04.2019 kl. 19.00 - 04.04.2019 kl. 22.00
Sted
HovedgÄrd Hallen
Beskrivelse
SKAL HOVEDGÅRD HAVE EN BORGERFORENING?
INDKALDELSE TIL GENERALFORSAMLING
TORSDAG DEN 4. APRIL KL. 19.00 I HOVEDGÅRD HALLEN
Dagsorden længere nede
Der indkaldes hermed til ordinær generalforsamling.
Dette års generalforsamling kommer til at handle om foreningens fremtid eller som overskriften indbyder til - en debat om, hvorvidt vi skal have en borgerforening i Hovedgård.
Kom og deltag i debatten og vis hvis du stadig ønsker at vi skal have en forening.
Vi har brug for debatten - vi har brug for ideer, tanker og selvfølgelig nye kræfter til bestyrelsen og evt. kommende udvalg.
 
At møde op betyder ikke at du skal være i bestyrelsen!
Men det viser støtten og måske kan debatten være en gnist til at du måske kommer på en god ide, som foreningen kan bruge fremadrettet.
Og vi har brug for ideer! 
Vi skal finde ud af, hvordan vi driver foreningen, hvad den skal for byen, hvordan vi sikre frivillige til evt. udvalg, hvordan vi sikre medlemmer i foreningen.
 
 
Forslag, ideer mm kan sendes på mail til hbf@hovedgaard-bf.dk eller ring til Dan på 3030 3322.
Gerne så hurtigt som muligt.
Håber at se mange til generalforsamlingen :-)
 
Med venlig hilsen
Bestyrelsen
Hovedgår Borgerforening
 
 
DAGSORDEN GENERALFORSAMLINGEN 2019
 1. Valg af dirigent og referent
 2. Formandens beretning
 3. Regnskab forelæggelse til godkendelse
 4. Skal Hovedgård have en borgerforening (Debat)
  1. Forslag til vedtægtsændring - $13 - Ordlyden om antal medlemmer ændres fra "Bestyrelsen består af 5 medlemmer" til "Bestyrelsen består af minimum 5 medlemmer".
   Bestyrelsen foreslår dermed, at flere kan tiltræde bestyrelsen - nuværende bestyrelse ser gerne 7 eller 9 medlemmer, hvormed opgaverne kan fordeles og arbejdsbyrden dermed gøres mindre for det enkelte medlem.
  2. Frivillige til følgende udvalg - Hvordan?:
   1. Fastelavns udvalget
   2. Sankt Hans udvalget
   3. By- og Anlægesudvalget
   4. Juletræs optogs udvalg
   5. Red Barnets juletræsfest (Udvalg)
   6. Juletræs laug
   7. Flagalles laug
   8. Senior udvalg
   9. Børne- og Unge udvalg
 5. Valg af medlemmer til bestyrelsen (3+ nye medlemmer, 2 suppleanter)
  Følgende er på valg og ønsker ikke genvalg (Kirsten, Trine, Kim)
 6. Valg af 1 revisor, samt 1 revisorsuppleant
 7. Fastsættelse af kontingent for 2019
  Bestyrelsen foreslår nuværende niveau på kr. 175,- pr. husstand
 8. Yderligere forslag fra bestyrelsen
 9. Indkomne forslag
  I følge vedtægterne, skal forslag være bestyrelsen i hænde senest 27. marts - men den dato skal ikke sætte en stopper for gode ideer og forslag - så kom endelig med dem.
  Skriv en mail til hbf@hovedgård-bf.dk eller ring på 3030 3322
HovedgÄrd Borgerforening